Vstupujete na stránku spoločnosti Global Goodman. Hľadáte miestnu stránku spoločnosti Goodman?

Goodman Európske Partnerstvo (GEP)

Goodman Európske Partnerstvo (GEP) poskytuje inštitucionálnym investorom prístup k rôznorodému a aktívne spravovanému portfóliu s 114 prioritnými európskými logistickými aktívami v hodnote 2,9 miliardy eur (na plne dokončenej báze) s profilom zaručeného príjmu. Vnútropodnikové odborné tími spoločnosti Goodman spolupracujú každý deň pre dosiahnutie čo najlepších výsledkov v rámci patnerstva, svojich zákazníkov a hlavne jeho investorov.

Aktíva v oblasti logistiky sú rozmiestnené po celej kontinentálnej Európe, vrátane Belgicka, Holandska, Nemecka, Poľska, Českej republiky, Maďarska, Slovenska, Talianska, Francúzska a Španielska.

Key Stats
Total assets € 2.9 billion
Gearing 33.1%
Number of properties 114
Occupancy 97.2%
Weighted Average cap rate 6.0%
1. All figures as at 30/06/2017

Icon prihlasovacie meno investora

Prihlásenie

Informácie pre investorov