Vstupujete na stránku spoločnosti Global Goodman. Hľadáte miestnu stránku spoločnosti Goodman?

vedenie tímu

GEP

Emmanuel Van der Stichele Riaditeľom fondu GELF +32 2 263 40 08

Email

Emmanuel Van der Stichele je riaditeľom fondu GELF. Je zodpovedný na celkovú stratégiu, manažment a výkonnosť fondu ako aj reporting predstavenstvu, investičnej komisii a investorom.

Emmanuel Van der Stichele má viac ako 17 rokov praxe v odbore financií a realít. Emmanuel má rozsiahle skúsenosti s uzatváraním a vedením transakcií na trhu súkromných aj verejných nehnuteľností, ako z hľadiska investícií, tak aj dlhových nástrojov.

Pred príchodom do skupiny Goodman pracoval Emmanuel pre Credit Suisse. Tu pôsobil v rámci skupiny, ktorá má na starosti súkromný kapitál so zameraním na trh s nehnuteľnosťami a tiež v skupine, ktorá má na starosti financovanie a sekuritizáciu nehnuteľností. Ešte predtým pracoval pre banky JP Morgan a banku KBC, kde bol súčasťou skupiny pôsobiacej v oblasti corporate finance so zameraním na nehnuteľnosti. Tu mal na starosti primárny úpis akcií (initial public offerings – IPOs) a získavanie kapitálu pre niekoľko realitných fondov.

gep

Thomas De Meester Assistant Fund Manager +32 2 263 40 10

Email

Thomas je asistent správcu fondu GELF Počas úzkej spolupráce s manažérskym tímom je zodpovedný za riadenie kapitálu a podávanie správ pre fond, ako aj pomoc s celkovou realizáciu stratégie fondu. Pred touto pozíciou Thomas pracoval ako správca transakcií GELF so zameraním na všetky aspekty týkajúce sa akvizícií a predaja majetku pre fond, a analytik fondu pre GELF zodpovedný za modelovanie úrovní fondu a finančné prognózy, vrátane výkonnosti fondov. Thomas nastúpil do spoločnosti Goodman v roku 2008 ako junior manažér pre rozvoj pracujúci v Beneluxe a regióne strednej a východnej Európy. Je držiteľom magisterského titulu v odbore stavebníctva (KULeuven) a všeobecného manažmentu (Management School Vlerick).