Vstupujete na stránku spoločnosti Global Goodman. Hľadáte miestnu stránku spoločnosti Goodman?

Elektronický predaj

Zistite viac o skúsenostiach Goodmanu v sektrore e-commerce

Pozrite si info-vizuál tu
Vznik a rýchly rast elektronického maloobchodu je jednou z najvýznamnejších štrukturálnych zmien, ktorú zažíva skladový a distribučný priemysel. Aj keď chápeme, že rôzne trhy majú svoje vlastné jedinečné požiadavky, účinné a efektívne riadenie zásob a stratégie dodávateľského reťazca sú rozhodujúce pre úspech zákazníkov v sektore elektronického maloobchodu. Ako jedna z najväčších svetových skupín priemyselného vlastníctva, spoločnosť Goodman má prvotriedne odborné znalosti v oblasti riadenia a budovania skladových a logistických riešení na mieru, čo nám poskytuje hlboké pochopenie jedinečných požiadaviek tohto sektoru. 

Výber miesta, návrh budovy s prihliadnutím na svetlé výšky, prístup nákladných vozidiel, tok produktov a konfigurácie skladovania, sú všetko dôležité faktory, ktoré majú vplyv na to, ako spoločnosť Goodman navrhuje, dodáva a udržiava svoje priestory. Spoločnosť Goodman trvalo spolupracuje s kľúčovými zákazníkmi, ako je napríklad spoločnosť Amazon, čo poskytuje jedinečný pohľad na kľúčové faktory vývoja týchto priestorov. V dôsledku toho naše znalosti a porozumenie sektoru prospievajú pri plnení potrieb ďalších zákazníkov zo sektoru elektronického maloobchodu. 


Nedávna výskumná správa z oblasti elektronického maloobchodu zadávaná spoločnosťou Goodman poukázala na fakt, že nakupovanie online teraz tvorí takmer pätinu zo všetkých nákupov v rámci rozvinutých trhov a každoročne rastie medzi 15 % a 20 %. Spoločnosť Goodman vybudovala niektoré z najväčších distribučných centier elektronického maloobchodu po celom svete, pričom spolupracovala s úspešnými elektronickými maloobchodníkmi a multikanálovými maloobchodníkmi vrátane spoločností Amazon, Alibaba, VIP Shop, Zalando, Grays Online, Style Tread, Corporate Express, a Net a Porter. Len v Európe spoločnosť Goodman vybudovala viac ako 1 milión metrov štvorcových skladových a distribučných priestorov pre popredného poskytovateľa online elektronického obchodu, spoločnosť Amazon.