Vstupujete na stránku spoločnosti Global Goodman. Hľadáte miestnu stránku spoločnosti Goodman?

Prípadové štúdie

Goodman má značné skúsenosti v budovaní logistických a obchodných priestorov v celej kontinentálnej Európe. Úspešne sme vybudovali sklady a kancelárie pre miestnych, národných, medzinárodných a globálnych zákazníkov.

Tieto prípadové štúdie prezentujú niektoré z našich realizovaných projektov. 

Prípadové štúdie