Vstupujete na stránku spoločnosti Global Goodman. Hľadáte miestnu stránku spoločnosti Goodman?

Logistický priestor na podporu distribúcie

Rastúca spotreba podnecuje dopyt v automobilovom odvetví, pričom sa do roku 2030 očakáva zvýšenie celosvetovej spotreby o 23 biliónov USD*. Efektívny dodávateľský reťazec má zásadný význam pre plnenie tohto rastúceho dopytu spolu so špecializovanými požiadavkami tohto odvetvia na skladovanie. 

Zmeny v riadení zásob a dodávateľského reťazca, ako je riadenie zásob dodávateľa a dodávanie komponentov „just in time“, sa stávajú základnými požiadavkami automobilového priemyslu.

Chápeme, že je dôležité poskytovať kvalitné, dobre navrhnuté, na mieru šité skladové riešenia blízko mestského obyvateľstva, ktoré vám umožnia poskytovať služby zákazníkom efektívne a účelne.

Spoločnosť Goodman spolupracuje s niektorými poprednými medzinárodnými značkami v automobilovom priemysle ako Volkswagen Group, Mazda, General Motors, BMW, Daimler a Toyota po celom svete s cieľom vybudovať skladové a distribučné centrá, ktoré spĺňajú ich konkrétne požiadavky."

 

Nájdite si novú nehnuteľnosť  

 

*Zdroj: Správa Urban world: The Global Consumers to watch (Mestský svet: Pohľad na globálnych spotrebiteľov), inštitút McKinsey Global Institute, apríl 2016.

 

Nehnuteľnosti na prenájom

Nájdite si ďalšiu nehnuteľnosť