Vstupujete na stránku spoločnosti Global Goodman. Hľadáte miestnu stránku spoločnosti Goodman?

Dlhodobý priestor

Spoločnosť Goodman premýšľa v širších súvislostiach a z dlhodobého hľadiska. Naše kvalitné nehnuteľnosti sa nachádzajú v tzv. gateway cities (vstupných bránach), ktoré poskytujú bližšiu polohu k zákazníkom a zlepšujú efektívnosť dodávateľského reťazca. 

Strategické miesta

Technologický pokrok, zmeny v správaní zákazníkov a neustála urbanizácia miest slúžiacich ako vstupné brány podnecujú dopyt po optimálne umiestnenom logistickom priestore.

Zistite viac

Kvalitné nehnuteľnosti

Chápeme, že naše nehnuteľnosti musia zodpovedať vašim podnikateľským aktivitám, preto sa snažíme vytvárať logistický priestor, ktorý vás presvedčí.

Zistite viac

Flexibilné priestory

Veci sa rýchlo menia, preto je kľúčové zachovať si prispôsobivosť a flexibilitu. Členovia nášho tímu budú s vami úzko spolupracovať, aby porozumeli vašim súčasným aj budúcim potrebám. 

Zistite viac

Priestor na inovácie

Uvedomujeme si, že váš dodávateľský reťazec musí fungovať s maximálnou efektívnosťou, aby uspel v tomto meniacom sa svete, čo si často vyžaduje najnovšie technológie a automatizáciu.

Zistite viac