Vstupujete na stránku spoločnosti Global Goodman. Hľadáte miestnu stránku spoločnosti Goodman?

Logistický priestor pre efektívny dodávateľský reťazec

Štrukturálne zmeny, ktoré majú vplyv na vaše podnikanie, vedú v dnešnom meniacom sa svete k tomu, že efektívny dodávateľský reťazec má pre váš úspech ešte zásadnejší význam.

Do roku 2030 bude na veľké mestá pripadať viac než 80 % celosvetovej spotreby*. Tieto zmeny vedú vo väčšine priemyselných odvetví vrátane elektronického obchodovania, tradičného maloobchodu a externej logistiky k opätovnému zhodnoteniu ich dodávateľských reťazcov, takže je rozhodujúce, aby mali správnu nehnuteľnosť na správnom mieste. Preto investujeme do kvalitných nehnuteľností na strategických miestach blízko mestského obyvateľstva.

Veci sa rýchlo menia, preto je kľúčové zachovať si prispôsobivosť a flexibilitu. Členovia nášho tímu budú s vami úzko spolupracovať, aby porozumeli vašim súčasným aj budúcim potrebám.
Poskytujeme flexibilné riešenia, ako je priestor na rozšírenie alebo úpravy alebo modernizácia priestorov na prispôsobenie rozsiahlejšej automatizácii. 

Vieme, že vám flexibilné správanie pomôže poskytovať služby zákazníkom a že vám poskytne priestor na to, aby ste sa zamerali na čo najlepšie vykonávanie svojej činnosti.

 

Nájdite si novú nehnuteľnosť

 

*Zdroj: Správa Urban world: The Global Consumers to watch (Mestský svet: Pohľad na globálnych spotrebiteľov), inštitút McKinsey Global Institute, apríl 2016.

Nehnuteľnosti na prenájom

Nájdite si ďalšiu nehnuteľnosť