Vstupujete na stránku spoločnosti Global Goodman. Hľadáte miestnu stránku spoločnosti Goodman?

Logistický priestor na jednoduchý prístup

Technologický pokrok, zmeny v správaní zákazníkov a neustála urbanizácia miest slúžiacich ako vstupné brány podnecujú dopyt po optimálne umiestnenom logistickom priestore.

Získavame pozemky blízko kľúčových mestských centier, keďže do roku 2050 budú viac než dve tretiny svetového obyvateľstva žiť v mestách*. 
"Chápeme, že vlastníctvo správnej nehnuteľnosti na správnom mieste má rozhodujúci význam. 

Poloha v blízkosti spotrebiteľov a dôležitej infraštruktúry, ako sú prístavy, letiská a diaľnice, vám umožní rozvíjať efektívny dodávateľský reťazec a poskytovať kratšie časy prepravy."

Preto investujeme do kvalitných nehnuteľností na strategických miestach, rozvíjame a spravujeme ich, aby ste z nich mali prínos teraz aj v budúcnosti.

 

Nájdite si novú nehnuteľnosť


*Zdroj: Oddelenie ekonomických a sociálnych záležitostí Organizácie Spojených národov, 2018

Nehnuteľnosti na prenájom

Nájdite si ďalšiu nehnuteľnosť

Dopyt po modernom, optimálne umiestnenom logistickom priestore v mestách slúžiacich ako hlavné vstupné brány a v ich blízkosti na celom svete poháňa niekoľko kľúčových faktorov. Tie podporujú podstatné zmeny v celom sektore priemyselných nehnuteľností na celom svete a tradičnú úlohu logistických a skladových priestorov.

Urbanizácia

Pokračujúca urbanizácia miest, tzv. vstupných brán, so sebou nesie podnikateľské príležitosti a rozhodnutia. V roku 2030 budú veľké mestá zodpovedné za 81 % globálnej spotreby.* Poloha nehnuteľností v blízkosti spotrebiteľov je výhodná pre našich klientov aj pre ich zákazníkov.

Konzumný spôsob života

Rast konzumného spôsobu života je hnacím motorom mnohých sektorov, od maloobchodu a farmaceutického priemyslu až po automobilový priemysel. Do roku 2030 globálna spotreba narastie o 23 biliónov dolárov.* Naša stratégia tzv. vstupných brán našim klientom pomôže k úspechu vďaka vhodnej polohe.

*Zdroj: Urban world: The Global Consumers to watch, McKinsey Global Institute April 2016.

Technológie

Inovácie, hlavne v oblasti elektronického maloobchodu a mobilných technológií, menia správanie spotrebiteľov a prinášajú potrebu väčších investícií do nehnuteľností v blízkosti veľkých mestských centier a koncových spotrebiteľov. Spolu s vzostupom digitálnych technológií naše nehnuteľnosti v tzv. vstupných bránach klientom pomáhajú rýchlo a nenáročne uspokojovať rastúci dopyt spotrebiteľov.

Hodnota

Klienti sa sústredia na to, aby zo svojich riešení v oblasti nehnuteľností získali viac a aby dosiahli vyššiu efektívnosť nákladov. To zahŕňa konsolidovanie prevádzky, modernizáciu priestorov, racionalizáciu dodávateľského reťazca, rozsiahlejšiu automatizáciu a využívanie robotov.