Vstupujete na stránku spoločnosti Global Goodman. Hľadáte miestnu stránku spoločnosti Goodman?

Naša stratégia vstupných brán

V spoločnosti Goodman je našou snahou byť najlepšími v tom, čo robíme. To sme vždy definovali pomocou kvality a polohy našich nehnuteľností.

Investujeme do developingu priemyselných priestorov vysokej kvality so strategickou polohou v blízkosti tzv. vstupných brán na celom svete, kde je silný dopyt a kde vďaka transformácii nachádzame významné príležitosti pre naše podnikanie.

Dopyt po moderných logistických priestoroch s dobrou polohou je hnaný niekoľkými kľúčovými faktormi. Tie prinášajú podstatné zmeny, ktoré prebiehajú v celom sektore priemyselných nehnuteľností na celom svete a týkajú sa tradičnej úlohy logistických a skladových priestorov.

Urbanizácia

Pokračujúca urbanizácia miest, tzv. vstupných brán, so sebou nesie podnikateľské príležitosti a rozhodnutia. V roku 2030 budú veľké mestá zodpovedné za 81 % globálnej spotreby.* Poloha nehnuteľností v blízkosti spotrebiteľov je výhodná pre našich klientov aj pre ich zákazníkov.

Konzumný spôsob života

Rast konzumného spôsobu života je hnacím motorom mnohých sektorov, od maloobchodu a farmaceutického priemyslu až po automobilový priemysel. Do roku 2030 globálna spotreba narastie o 23 biliónov dolárov.* Naša stratégia tzv. vstupných brán našim klientom pomôže k úspechu vďaka vhodnej polohe.

*Zdroj: Urban world: The Global Consumers to watch, McKinsey Global Institute April 2016.

Technológie

Inovácie, hlavne v oblasti elektronického maloobchodu a mobilných technológií, menia správanie spotrebiteľov a prinášajú potrebu väčších investícií do nehnuteľností v blízkosti veľkých mestských centier a koncových spotrebiteľov. Spolu s vzostupom digitálnych technológií naše nehnuteľnosti v tzv. vstupných bránach klientom pomáhajú rýchlo a nenáročne uspokojovať rastúci dopyt spotrebiteľov.

Hodnota

Klienti sa sústredia na to, aby zo svojich riešení v oblasti nehnuteľností získali viac a aby dosiahli vyššiu efektívnosť nákladov. To zahŕňa konsolidovanie prevádzky, modernizáciu priestorov, racionalizáciu dodávateľského reťazca, rozsiahlejšiu automatizáciu a využívanie robotov.