Vstupujete na stránku spoločnosti Global Goodman. Hľadáte miestnu stránku spoločnosti Goodman?

Goodman European Partnership (GEP)

Goodman Európske Partnerstvo (GEP) poskytuje inštitucionálnym investorom prístup k rôznorodému a aktívne spravovanému portfóliu s 117 prioritnými európskými logistickými aktívami v hodnote 3,5 miliardy eur (na plne dokončenej báze) s profilom zaručeného príjmu.

Vnútropodnikové odborné tími spoločnosti Goodman spolupracujú každý deň pre dosiahnutie čo najlepších výsledkov v rámci patnerstva, svojich zákazníkov a hlavne jeho investorov.
 
Aktíva v oblasti logistiky sú rozmiestnené po celej kontinentálnej Európe, vrátane Belgicka, Holandska, Nemecka, Poľska, Českej republiky, Maďarska, Slovenska, Talianska, Francúzska a Španielska.

Key statistics

Figure Widget

€3.5 billion

Total assets

27.3%

Gearing

117

Properties

98.6%

Occupancy

 all figures as at 30 June 2019

Portfólio

Partnerstvo vlastní portfólio v hodnote 3,5 miliárd eur, čo reprezentuje 117 nehnuteľností v 10 krajinách. Aktíva partnerov sa nachádzajú v Belgicku, Českej republike, Francúzsku, Nemecku, Maďarsku, Taliansku, Holandsku, Poľsku, na Slovensku a v Španielsku. GEP slúži rôznorodému portfóliu zákazníkov v celej rade priemyselných odvetví, ako je logistika tretích strán, spotrebný tovar, elektronické obchodovanie, automobilový a spracovateľský priemysel, a informačné technológie. Medzi hlavných zákazníkov partia Kuehne + Nagel, Amazon, Schenker, DHL a DSV.

Užitočné informácie

Team Management

Assistant Fund Manager

Thomas De Meester

+32 2 263 40 10