Vstupujete na stránku spoločnosti Global Goodman. Hľadáte miestnu stránku spoločnosti Goodman?

Spoločnosť Goodman predáva svoje portfólio v strednej a východnej Európe a zameriava sa na najväčšie trhy kontinentu

piatok, 13. marca 2020

V súlade so stratégiou spoločnosti Goodman spočívajúcou v sústredení portfólia na veľké mestské spotrebiteľské trhy v kontinentálnej Európe podpísali spoločnosti Goodman European Partnership a Goodman Group dohodu o predaji aktív v oblasti strednej a východnej Európy v hodnote približne 1 miliardy EUR skupine GLP. Táto transakcia zahŕňa aktíva v Poľsku, Maďarsku, Českej republike a na Slovensku.

Generálny riaditeľ spoločnosti Goodman pre kontinentálnu Európu Philippe Van der Beken povedal: „Prostriedky získané touto transakciou nám umožnia využiť silný dopyt po priemyselných nehnuteľnostiach a naďalej pokračovať v rozširovaní aktivít na veľkých spotrebiteľských trhoch v Nemecku, Francúzsku, Španielsku, krajinách Beneluxu a Taliansku. Ďalej sa budeme zameriavať na vlastníctvo vysoko kvalitných nehnuteľností a ďalšie budovanie nášho rozsiahleho developerského reťazca na týchto zavedených trhoch, ktoré sa vyznačujú obťažnou dostupnosťou pozemkov. Vďaka tomu by malo naše európske portfólio narásť na hodnotu presahujúcu 4 miliardy EUR.“

Skupina Goodman je na dobrej ceste k prekročeniu hranice 28,8 miliárd EUR v hodnote spravovaných aktív v júni 2020 a naďalej je jedným z najväčších developerov priemyselných nehnuteľností v Európe aj na celom svete.

Táto transakcia podlieha schváleniu regulačných úradov.