Vstupujete na stránku spoločnosti Global Goodman. Hľadáte miestnu stránku spoločnosti Goodman?

Pracovné príležitosti

My, v skupine Goodman si veľmi ceníme vzťahy. Obchodnú činnosť robia úspešnú ľudia, nie stavby. Goodman zamestnáva viac ako 1.000+ horlivých pracovníkov v 29 kanceláriách po celom svete. Neustále sa snažíme o vytvorenie pracovného prostredia, ktoré pôsobí živelne na všetkých zamestnancov, postaví ich pred výzvu a poskytne im odmenu.

Voľné pracovné miesta

Ako najlepší developér v Európe, v spoločnosti Goodman vždy pátrame po talentovaných ľudoch, ktorí by sa k nám pripojili a zistili, prečo sa tu tak skvelo pracuje. Goodman má pre vás oslnivú budúcnosť, či už ste mladým absolventom alebo oddaným profesionálom, ktorý chce svoj talent dostať do vyššieho štádia.

Prečítajte si viac (iba v jazyku anglickom)

Podniková kultúra

Podniková kultúra spoločnosti Goodman je kľúčovým faktorom jej úspechu. Vďaka našej podnikovej kultúre sme atraktívnou spoločnosťou pre zamestnancov vysokej kvality, zatiaľ čo zákazníkom a investorom stabilne poskytujeme služby na vysokej úrovni, ako aj kreatívne a efektívne riešenia v oblasti nehnuteľností. Tieto naše hodnoty nám zabezpečujú jedinečné miesto na trhu:

  • zákazník+zameranie – naši zákazníci sú v popredí všetkého, čo robíme;
  • výkon+odhodlanie – jednotlivo a spolu – dávame veci do pohybu;
  • inovatívnosť+dynamika – prinášame nový prístup;
  • otvorenosť+férovosť – konáme transparentne a čestne;
  • tím+rešpekt – každý je dôležitý.

Rozmanitosť

Ako globálna spoločnosť si vážime a podporujeme rozmanitosť okruhu našich spolupracovníkov. Stav pracovníkov s rozmanitou pracovnou silou , každú pracovnú skupinu a projekt posilňuje, lebo odborné poznatky , schopnosti a skúsenosti zabezpečujú široký okruh, ktorého prospech vidia zákazníci a investori.

Spolupracovníci Goodman tvrdo pracujú, ale my podporujeme udržať zdravú rovnováhu medzi prácou a súkromným životom, s pružnou pracovnou dobou a ponúkame také pracovné podmienky, ktoré berú ohľad na individuálne okolnosti.

Učenie a Odborný Rozvoj

Budeme investovať do našich spolupracovníkov, lebo náš úspech závisí na tom, aby sme pracovali s najlepšími ľuďmi a aby sme sa zaviazali pri ich nepretržitom odbornom rozvoji.

Nepretržitá expanzia firmy vytvára príležitosť pre zamestnancov, aby pracovali v kanceláriách Goodman po celom svete a získali neoceniteľné skúsenosti zo svetového trhu.

V kultúre našej spoločnosti zvýraznenie stálej odbornej zručnosti znamená aj to, že zabezpečíme hmotné prostriedky pre vačšinu členov pracovnej skupiny na postgraduálne štúdium v širokom okruhu vedeckých odborov. Popri tom ,vo vnútri firmy poskytujeme rozsiahle školenia a staráme sa o možnosti ďalšieho rozvoja, a podporujeme úsilie dostania sa dopredu v odbornej kariére.