Vstupujete na stránku spoločnosti Global Goodman. Hľadáte miestnu stránku spoločnosti Goodman?

Správa nehnuteľností

Základ úspechu skupiny Goodman je v špičkovej službe pre našich zákazníkov. Naša ucelená služba zákazníkom „own+ develop+manage“ (vlastniť+ budovať +spravovať) je ponúkaná od srdca vo všetkom, čo robíme.

Skupina Goodmam ponúka logistické skladové riešenia poskytovateľom logistických služieb, výrobcom a obchodním reťazcom.

Own (vlastniť): Skupina Goodman kupuje na dlhú dobu, s budovaním trvalých kontaktov so zákazníkmi, so zabezpečením kvalitných výnosov pre investorov.

Develop (budovať): Skupina Goodman ako súčasť veľmi dôležitého programu rozvoja nehnuteľností drží v činnosti miesta kontinentálnej časti Európy, v Spojenom Kráľovstve a v Ázie v oblasti Tichého oceánu. Vývojové projekty vytvárame účelne, aby sme vyhoveli rastúcim požiadavkám našich zákazníkov a investorov.

Manage (spravovať): Vlastné pracovné skupiny Goodman, zaoberajúce sa rozvojom nehnuteľností, sa starajú o to, aby vyhoveli pracovným nárokom našich zákazníkov a aby sme tiež mohli udržať na mimoriadnom stupni prostriedky spoločnosti. Toto všetko, zabezpečuje vzrastajúcu spokojnosť našich zákazníkov, vyššie zachovanie sadzieb a pre investorov prináša zabezpečené výnosy.

 

Naša ucelená služba zákazníkom „own+ develop+manage“ (vlastniť+ budovať +spravovať) je ponúkaná od srdca vo všetkom, čo robíme.