Vstupujete na stránku spoločnosti Global Goodman. Hľadáte miestnu stránku spoločnosti Goodman?

Správa nehnuteľností

Správa priemyselných priestorov

V rámci nášho vlastného integrovaného modelu rozvoja a riadenia podnikania spravuje všetok majetok spoločnosti Goodman interný tím zanietených a vysoko kvalifikovaných profesionálov.

Služby správy majetku zahŕňajú:

 • Zákaznícky servis a každoročnú kontrola obchodných priestorov
 • Správu pôžičky
 • Správu budov a inžinierskych sietí
 • Správu majetku
 • Údržbu budov
 • Terénne úpravy
 • Bezpečnostnú služba
 • Správu energií a služieb
 • Vybavenie
 • Tím manažmentu priemyselných nehnuteľností

Tím manažmentu priemyselných nehnuteľností

Každý tím manažmentu nehnuteľností pozostáva tvoria:

 • Manažér portfólia – dozerá na zákaznícky tím pôsobiaci v priestoroch spoločnosti Goodman a na rokovania o prenájme
 • Manažér majetku – zodpovedný za otázky týkajúce sa správy majetku a prenájmu
 • Technický manažér – dozerá na výstavbu a inžinierske služby pre nové prenájmy, alebo na úpravy existujúcich priestorov.

Aby sme dokázali splniť priestorové požiadavky našich zákazníkov a budovali dlhodobé vzťahy, s našimi zákazníkmi úzko spolupracujeme. Vysoká schopnosť udržať si zákazníka a miera obsadenosti sú priamym dôsledkom nášho výnimočného zmyslu pre detail, služby a záväzky.

Portfolio Manager

Jaroslaw Czechowicz
Head of Portfolio Management CEE
+48 22 222 21 00
Jaroslaw.Czechowicz@goodman.com

Property Manager

Marek Stasko
Property Manager 
+420 226 29 16 73
Marek.Stasko@goodman.com