Vstupujete na stránku spoločnosti Global Goodman. Hľadáte miestnu stránku spoločnosti Goodman?

Trvalá udržateľnosť

Skupina Goodman sa angažuje v podpore trvalo udržateľných zdrojov prostredia, jeho snaha sa zakladá na tom, aby zabezpečila vytvorenie dlhodobých hodnôt pre všetky dotknuté strany. Skupina Goodman v spojitosti udržania pracuje na vytvorení plne integrovaného obchodného aspektu, ktorý zahŕňa v sebe rovnako prvky udržania pracoviska, trhu, prostredia ako aj prvky spoločenstva.

Domnievame sa, že trvalá udržateľnosť je neoddeliteľnou súčasťou nami dodávaného produktu a spôsobu, ako prevádzame obchodnú činnosť. Skupina Goodman pracuje spolu so zákazníkmi preto, aby poskytla také udržiavané riešenia nehnuteľností, aby spĺňali očakávania zákazníkov a ich potreby. Čo sa týka strany investície, skupina Goodman sa snaží o to, aby dlhodobo udržala a chránila hodnotu majetkových prostriedkov tak, aby bolo zaistené aj uváženie budúcich požiadaviek trhu a prostredia.

Trvalá udržateľnosť

Trvalo udržateľnú politiku rozvoja nehnuteľností skupiny Goodman riadi nasledujúcich osem hlavných cieľov:

  • Zníženie hmotnej náročnosti nehnuteľností a obchodných priestorov;
  • Zníženie energickej náročnosti nehnuteľností a obchodných priestorov;
  • Zníženie rozptylu škodlivých látok;
  • Zníženie škodlivých účinkov pôsobiacich na prostredie;
  • Zvyšovať intenzitu služieb nehnuteľností a trhového kruhu;
  • Rozšíriť možnosť recyklácie materiálov;
  • Maximalizovať možnosť využitia udržania obnoviťelných zdrojov;
  • Predĺžiť životnosť a rozšíriť funkčnosť.