Vstupujete na stránku spoločnosti Global Goodman. Hľadáte miestnu stránku spoločnosti Goodman?

Prípadové štúdie trvalej udržateľnosti

Goodman spolupracuje so svojimi zákazníkmi pre vybudovanie udržateľných nehnuteľnostných riešení.

Tieto prípadové štúdie poukazujú praktické príklady využiteľnosti trvalo udržateľných zdrojov životného prostredia, ktoré Goodman zahŕňa vo svojich projektoch.

Prípadové štúdie trvalej udržateľnosti