Vstupujete na stránku spoločnosti Global Goodman. Hľadáte miestnu stránku spoločnosti Goodman?

Podpora udržateľnosti v spoločnosti Ingersoll Rand

Výzva

Spoločnosť Ingersoll Rand, svetový líder vo vytváraní a udržiavaní bezpečného, pohodlného a účinného prostredia, požadovala nové logistické riešenie, ktoré by jej pomohlo zlúčiť bývalé priestory na výrobu, ľahkú montáž a distribúciu automatických klimatizácií Thermo King a Trane pod jednu strechu.

Požiadavky spoločnosti Ingersoll Rand na nový projekt boli jasné:

  • Ideálne umiestnenie v blízkosti ostatných prevádzok
  • Zlúčenie prevádzok v Európe vrátane troch českých prevádzok, do jedného centralizovaného závodu
  • Udržateľná prevádzka v súlade s obchodným imidžom spoločnosti, ktorou by sa ešte viac znížila spotreba energií spoločnosti
  • Možnosť ďalšieho rozšírenia

Riešenie od spoločnosti Goodman

Supermoderný projekt je výsledkom úzkej spolupráce medzi spoločnosťou Ingersoll Rand a spoločnosťou Goodman, developerom projektu. Obe spoločnosti sa jasne sústreďujú na udržateľnosť a spoločnosť Goodman bola zvolená kvôli značným skúsenostiam s výstavbou udržateľných logistických budov.

Správne umiestnenie

Projekt pozostávajúci z 25 000 m2 výrobných a skladovacích priestorov a 3 406 m2 kancelárskych priestorov, ktoré zahŕňajú aj jedáleň, ošetrovňu, spoločenskú miestnosť a šatňu, vznikol na pozemku s rozlohou 90 000 m2 ležiacom len 8 km od ďalšej prevádzky spoločnosti v Kolíne.

Zníženie spotreby energií

Moderná budova využíva veľké množstvo udržateľných prvkov, ktoré napomáhajú optimalizovať energetickú účinnosť, využitie vody a likvidáciu odpadu pri súčasnom zabezpečení blahobytu zamestnancov. + Ročné úspory nákladov na energie približne 35 % sa dosahujú lepšou izoláciou, modernými fasádami budov a klimatizačnými prvkami vrátane dvojitých okien, automaticky ovládaných systémov tienenia a vzduchotesných nakladacích a vyrovnávacích systémov.

Vytvorenie udržateľných priestorov

Budova využíva mnoho ďalších udržateľných prvkov, ako sú preferenčné parkovacie miesta pre vozidlá s nízkou spotrebou a nízkymi emisiami, retenčná nádrž na zachytávanie dažďovej vody na použitie v toaletách, čo vedie k 70 % zníženiu spotreby pitnej vody, a solárny systém na ohrev teplej vody.

Okrem toho sa na 42,2 % plochy vysadili pôvodné druhy stromov.

Výsledok

Zlúčenie výroby, ľahkej montáže a distribúcie do jednej modernej budovy len 8 kilometrov od iného prevádzkového závodu v Kolíne umožnilo spoločnosti Ingersoll Rand optimalizovať celý proces distribúcie. Rozumnejšie využitie priestorov zaručuje najvyššiu mieru efektivity.

Najdôležitejšie je to, že nová budova je postavená aj v súlade so záväzkom spoločnosti Ingersoll Rand stavať udržateľným spôsobom a znižovať svoju ekologickú stopu.