Vstupujete na stránku spoločnosti Global Goodman. Hľadáte miestnu stránku spoločnosti Goodman?

DSV – Logistické Centrum Mníchovského Letiska

Goodman pristup

Spoločnosť Goodman vybudovala vo svojom logistickom centre pri mníchovskom letisku v nemeckom Langenbachu pre spoločnosť DSV, globálneho poskytovateľa prepravných a logistických služieb, veľkokapacitný sklad s plochou 20.500 m².  Nový objekt je jedným z najlepšie vybavených a z hľadiska spotreby energie najefektívnejších skladov v oblasti Mníchova. 


Súčasťou zariadenia je široká škála ekologických inovácií vrátane zvýšenej strešnej izolácie a obvodového plášťa, ktorých účelom je znížiť tepelné straty, ako aj úsporné osvetlenie typu T-5 a systém podlahového kúrenia na drevené pelety. Tieto vlastnosti zabezpečujú hospodárnosť a ekologickú účinnosť, pričom nášmu zákazníkovi poskytujú úspory energie aj nákladov.  

Spoločnosť Goodman sa v súčasnosti uchádza o získanie osvedčenia od Nemeckej rady pre ekologické budovy (DGNB).  


Vlastnosti

Súčasťou nového objektu, ktorý bol odovzdaný v roku 2010, sú nasledujúce environmentálne vlastnosti: 

  

Energia

 • Vykurovací systém na drevené pelety, ktorý využíva obnoviteľnú energiu a šetrí prírodné zdroje.  

Technická inštalácia

 • Úsporné osvetlenie typu T5 s inteligentným regulačným systémom svietenia, ktorý znižuje spotrebu elektrickej energie.  
 • Podlahové vykurovanie zabezpečuje teplo pre celý sklad.

Obvodový plášť + materiál

 • Vylepšená izolácia strechy a obvodového plášťa znižuje spotrebu drevených peliet.  

Zdravie + pohodlie

 • Vďaka horizontálnym oknám v manipulačnom priestore a doplnením svetlíkov (v priestore regálov) je v sklade viac prirodzeného svetla.  
 • Pre zamestnancov sú k dispozícii stojany na bicykle a sprchy.  
 • Dodatočné vnútorné okná na kanceláriách zlepšujú pracovnú atmosféru.  
 • Automatické rolety tlmia prudké slnečné svetlo a teplo počas leta.  

Projekt + proces

 • Strecha je pripravená na fotovoltaický systém. V statických výpočtoch strešnej konštrukcie je započítaná aj rezerva pre záťaženie takýmto systémom.  
 • Vďaka samostatným vjazdom pre nákladné a osobné vozidlá je zabezpečená lepšia plynulosť dopravy a zvýšena bezpečnosť.  
 • Vodotesná betónová podlaha umožňuje aj skladovanie tovarov, ktoré sú klasifikované ako rizikové pre preniknutie do vodných zdrojov.  
 • V prípade potreby ďalších priestorov je sklad možné jednoducho rozšíriť.  

Miesto

 • Pre zeleň parku sa použili pôvodné stromy a rastliny okolitého prostredia.  
 • Rozloha parcely, sklad a externé objekty boli navrhnuté s ohľadom na maximálnu efektívnosť využitia pozemku.