Vstupujete na stránku spoločnosti Global Goodman. Hľadáte miestnu stránku spoločnosti Goodman?

Udržateľnosť

Udržateľnosť znamená prijímať rozhodnutia, ktoré sú prospešné dnes a budú rovnako prospešné aj v budúcnosti. Spoločnosť Goodman preto plne integruje udržateľnosť do spôsobu, akým podniká. Goodman sa zameriava na rozvíjanie dlhodobých vzťahov so svojimi kľúčovými partnermi, budovanie prvotriednych priestorov slúžiacich na logistické účely a na podporu komunít, v ktorých pôsobí. Viac o našej stratégii globálnej udržateľnosti.

property+purpose

Integrácia udržateľnosti do navrhovania, budovania a využívania nehnuteľností funguje najlepšie v prípade, že vychádza z reálnych potrieb našich zákazníkov a partnerov. Každé udržateľné riešenie preto vytvárame v spolupráci s konkrétnym zákazníkom. Začíname troma kľúčovými oblasťami:

Figure Widget

70%

Od roku 2011 má 70 % nami postavených nehnuteľností ekologický certifikát

Figure Widget

80%

našich nájomných zmlúv uzatvorených od roku 2011 podporuje udržateľnosť

Future-proof properties

CO-CREATE 

Future-proof properties

Nehnuteľnosti, ktoré boli budované s ohľadom na inteligentné riešenia, sú pripravené na výzvy budúcnosti. Našimi cieľmi sú vysoká kvalita, znižovanie nákladov v priebehu životného cyklu nehnuteľností a využívanie overených a udržateľných postupov a materiálov.

Zameriavame sa na navrhovanie a budovanie nehnuteľností pripravených na budúcnosť a šetrných k životnému prostrediu. Okrem iného sa preto venujeme:

 • budovám pripraveným na využívanie solárnej energie
 • areálom vybaveným elektrickými nabíjacími stanicami
 • atď.

Energy solutions

CO-CREATE 

Energy solutions

Za jadro našich projektov považujeme inovácie v oblasti úspory energie. Sme pripravení zvládať výzvy a prichádzať s inovatívnymi spôsobmi riadenia spotreby energie. Vieme, čo skutočne funguje – od využívania obnoviteľných zdrojov až po inteligentné systémy vykurovania či mimoriadne účinné osvetlenie.

Vybrané energetické riešenia, ktoré sme realizovali:

 • viac ako 1,2 milióna m2 s energeticky efektívnym LED osvetlením
 • snímače pohybu a intenzity denného svetla znižujúce potrebu umelého osvetlenia
 • využitie prirodzeného denného svetla pre zlepšenie pracovných podmienok a úsporu energie
 • solárne systémy
 • atď.

Data intelligence

CO-CREATE 

Data intelligence

Naším cieľom je využiť dáta tak, aby boli naše stavby v priebehu svojho životného cyklu udržateľnejšie. Podrobné meranie nám totiž umožní prijímať inteligentnejšie rozhodnutia v reálnom čase.
Naše nástroje dátovej inteligencie:

 • vzdialené meranie pre lepšiu správu spotreby energie
 • interaktívna digitálna platforma, ktorá sa podieľa na riadení spotreby energie v reálnom čase
 • využitie analytických modelov na predpovedanie budúcej spotreby energie na základe správania zákazníka
 • atď.

„Spoločnosť Goodman vybudovala sklad najnovšej generácie s energetickými certifikátmi, ktoré nám umožňujú i naďalej plniť náš cieľ – sprístupniť šport všetkým ľuďom. Kľúčové pre nás je, aby sme mohli pracovať energeticky efektívnym spôsobom. Teraz na to máme ten najlepší možný areál.“ - Jordi Bonnin, riaditeľ centra Decathlon Martorell CAR

Future-proof properties

Energy solutions

Data Intelligence

 

Ak chcete hovoriť s jedným z našich odborníkov na udržateľnosť alebo ak chcete vidieť jednu z našich nezastarávajúcich nehnuteľností, kontaktujte, prosím, Mariu Maggiordomo

Business Strategy

Marie Maggiordomo

+32 2 263 40 04