Vstupujete na stránku spoločnosti Global Goodman. Hľadáte miestnu stránku spoločnosti Goodman?

Elektronický maloobchod

Vznik a rýchly rast elektronického maloobchodu je jednou z najvýznamnejších štrukturálnych zmien, ktorú zažíva skladový a distribučný priemysel. Aj keď chápeme, že rôzne trhy majú svoje vlastné jedinečné požiadavky, účinné a efektívne riadenie zásob a stratégie dodávateľského reťazca sú rozhodujúce pre úspech zákazníkov v sektore elektronického maloobchodu.

Riešenia logistiky a skladového hospodárstva na mieru

Ako jedna z najväčších svetových skupín priemyselného vlastníctva, spoločnosť Goodman má prvotriedne odborné znalosti v oblasti riadenia a budovania skladových a logistických riešení na mieru, čo nám poskytuje hlboké pochopenie jedinečných požiadaviek tohto sektoru.

Výber miesta, návrh budovy s prihliadnutím na svetlé výšky, prístup nákladných vozidiel, tok produktov a konfigurácie skladovania, sú všetko dôležité faktory, ktoré majú vplyv na to, ako spoločnosť Goodman navrhuje, dodáva a udržiava svoje priestory. Spoločnosť Goodman trvalo spolupracuje s kľúčovými zákazníkmi, ako je napríklad spoločnosť Amazon, čo poskytuje jedinečný pohľad na kľúčové faktory vývoja týchto priestorov. V dôsledku toho naše znalosti a porozumenie sektoru prospievajú pri plnení potrieb ďalších zákazníkov zo sektoru elektronického maloobchodu.